Neder Randlev og omegns Borgerforening

 

Tid til den årlige generalforsamling for
Borgerforeningen

 

Generalforsamling Tirsdag d. 11. maj 2021 på fællesarealet kl. 19.00 - Husk egen stol

Vi har i bestyrelsen valgt at afholde den årlige generalforsamling på vores fællesareal pga. Corona. I tilfælde af regn så mødes vi hos Per Tage. Balshavevej 36.

Vi håber på godt vejr, ellers må vi udsætte til senere på året. 


Dagsorden:

Valg af diregent
Valg af referent
Formandens beretning
Kasserens beretning
Nye medlemmer
Vedtægtsændringer
    - fondssøgning
   - ektern kasserer
Eventuelt

SKAL NEDER RANDLEV OG OMEGNS BORGERFORENING OG LEGEPLADS BESTÅ ???
- DET ER JER SOM BESTEMMER - Kære medborgere!

Situationen er den, at den nuværende bestyrelse er trætte, MEGET trætte - da bestyrelsens store arbejde med diverse
arrangementer pluds arbejdet med at søge penge, planlægge ny legeplads, der indebærer både lege- og fitnessredskaber, overdækket spiseplads osv. Der kommer hele Neder Randlev til gode - tager utroligt mange kræfter, når ikek vi ser opbakningen til initiativerne og arbejdet i det daglige. 

Der er stort set ingen der møder op til arrangementerne og den mangelende opbakning går, at vi sætter spørgsmålstegn ved, om borgerforeningen overhovedet skal bestå fremover.

Er der ingen borgerforening, er der heller ingen legeplads, da skal være en forening, der har ansvaret for legepladsen!

Vi føler selv, at det vil være utroligt sørgeligt, men det kan være en konsekvens ved lukning af borgerforeningen !!!

 

Referater fra Generalforsamling

Vedtægter

Referater fra Generalforsamling for 2020
 

Siden er opdateret den 10-05-2021